ග්‍රාමීය බැංකු ක්ෂේත්‍රය යනු සමුපකාර ව්‍යාපාරය තුළ පවතින ශක්තිමත්ම සහ වැදගත්ම අංශයකි. එහි අතීතය 60’ දශකය දක්වා ඈතට දිවෙයි. කෙසේ නමුත් දිනෙන් දින නවීකරණය වන සමාජයට සහ තාක්ෂනයට සමගාමීව ග්‍රාමීය බැංකු ක්ෂේත්‍රය විසින් සිය මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය යාවත්කාලීන නොකිරීම නිසා ග්‍රාමීය බැංකු සිය පාරිභෝගිකයන් වෙතින් දුරස් වීමේ අවධානමකට මුහුණ දී තිබේ.

ඒ අනුව වර්තමානයේ ග්‍රාමීය බැංකු ක්ෂේත්‍රය මුහුණ දෙන අභියෝගයන්ට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා “ග්‍රාමීය බැංකු මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුවක්” බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් තුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

එහි පළමු පියවර වශයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා වූ වැඩමුළුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිවල සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන්, ගණකාධිකාරීවරුන් සහ බැංකු සේවා නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2018 නොවැම්බර් 09 වන දින බස්නාහිර පළාත් සමුපකාර පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී සාර්ථ්කව පැවැත්විණි. පළාත් කොමසාරිස්තුමා, දිස්ත්‍රික් සහකාර කොමසාරිස්තුමා සහ දිස්ත්‍රික්කයට අනියුක්තව සේවය කරන සමුපකාර සංවර්ධන නිලධාරීන් පිරිසක්ද මෙම වැඩමුළුවට සහභාගී විය.

වැඩමුළුව මෙහෙයවනු ලැබුවේ ග්‍රාමීය බැංකු ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ හසල දැනුමකින් යුක්ත වූ සණස විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්වරයෙකු මෙන්ම සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු වන ආර්. කුලතිලක මහතා විසිනි.

බස්නාහිර පළාතේ ඉතිරි දිස්ත්‍රික්ක දෙක වන කළුතර සහ ගම්පහ යන දිස්ත්‍රික්කයන් සඳහාද කඩිනමින් මෙම වැඩමුළුව ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.